ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Budapaint stúdió Kft. (1027 Budapest, Bem rakpart 31). Cg. 13-09-198908

, a továbbiakban Budapaint stúdió Kft.),Sebesi Albert Hunor . (adószám:26696339-1-13, székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48) kizárólagos tulajdonában álló a www.budapaint.hu, (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére, és nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és nem vehetnek részt a Budapaint stúdió rendezvényeken sem. Ha mégis kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője vagy hivatalos gyámja minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „Budapaint stúdió” néven is szerepelhetnek.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Budapaint stúdió, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak

Üzemeltető: Budapaint stúdió Kft.

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás az Eseményre

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

Szolgáltatás: Közösségi festészeti élmény, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása

Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető Budapaint stúdió közösségi festészeti program

Weboldal: www.budapaint.hu és azoknak minden microoldala

Művészeti vezető: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja az Eseményt

III. A Budapaint stúdió működése

A Budapaint stúdió közösségi festészeti élmény, melynek során Felhasználó a Budapaint stúdió  művészeti vezetőjének segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket Budapaint stúdió határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, festmény és elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja, művészeti vezetője és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a Budapaint stúdió megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az a művészeti vezető tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és a művészeti vezető estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Budapaint stúdió mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

Időkeret: A Budapaint stúdió törekszik arra, hogy időben induljon és három óra alatt megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat.

Végtermék: A Budapaint stúdió semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található festmény.

A Budapaint stúdió festményei, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a Budapaint stúdió számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a Budapaint stúdió engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

Viselkedési normák

A Budapaint stúdió eseményen és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

Vásárlás

Jegyvásárlás, lemondás

Jegyvásárlást a Weboldalon az időpontfoglalás gombra kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta az adott képe és időpontot, a kosárba rakom gomb megnyomással indíthatja el a vásárlás folyamatát. Miután a felhasználó a kosárba tette a jegyet, utána a tovább a pénztár gombra kattintva fejezheti be a vásárlását.

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

Név (vezeték, kereszt)

E-mail cím

Irányítószám

Cím

Város

Fizetés és számlázás

Amennyiben a “Bankkártyás fizetés Barionnal” lehetőséget választotta, a Vásárlás gombot követően a Weboldal átirányítja a Barion fizetési felületére, ahol a bankkártya adatainak megadásával teljesítheti a fizetési tranzakciót.

A Jegyvásárlás a Barion fizetési rendszerén, vagy készpénzes fizetéssel, vagy Paypal rendszerén keresztül működik, Felhasználó a Jegyvásárláskor a Barion illetve a PayPal ÁSzF-jét is köteles elfogadni.

A Jegyvásárlásról Szolgáltató a Billingo online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználó az általa megadott e-mail címre megkap.

A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:

Az időpontot

A helyszínt

A kiválasztott képet

Megrendelés kódját

Lemondás: Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 24 órával jelezni kell az info@budapaint.hu e-mail címen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt, és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 24 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 40 napban tartott valamely Eseményre érvényesítheti a jegyét egy alkalommal.

Promóciók

A Budapaint stúdiónak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból és/vagy az ajándéktárgyak árából. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.

Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben a Budapaint stúdió nem vállal felelősséget az adott partner ÁszF-je és Adatkezelése iránt.

Hírlevél

A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Budapaint Stúdió témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.

A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Budapaint stúdió közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Budapaint stúdió közösség része.

A Budapaint stúdió Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet Budapaint stúdió marketing célokra használhat. Felhasználó az Eseményen szóban hozzájárulhat, hogy a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.

VII. Felelősség

A Budapaint stúdió semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Budapaint stúdió szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. Budapaint stúdió a felelősséget főleg a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, a Budapaint stúdió eseményen készült festményekkel, valamint a Budapaint stúdió eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

Budapaint stúdió nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a Budapaint stúdió eseményen

Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai

A Budapaint stúdió eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása

A Weboldalon lévő tartalmak (pl. festmények) elérhetősége vagy szállítása

A Budapaint stúdió Eseményen ital- és ételfogyasztás a stúdió kínálata alapján lehetséges. A fogyasztás költségét a festés jegy ára tartalmazza.

VIII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu